Kvalitet | Verksamhetsutveckling | Säkerhet

Vi har expertkunskap om hur ni säkrar era leveranser genom att bygga effektiva interna strukturer

Inom specialområdena kvalitet, verksamhetsutveckling och säkerhet hjälper Ellnebo chefer och projektledare att organisera verksamheten så att ni kan:

 

  • leverera och med rätt innehåll

 

  • leverera på utsatt tid

 

  • leverera varje gång och under kontrollerad arbetsbelastning

Boken Leveransprecision

 

ger dig verktygen att:

 

  • styra upp din produktplanering och dina projekt

 

  • leverera rätt och i tid utan att springa med andan i halsen

Utbildningar

 

Vi ger företagsinterna utbildningar som riktar sig till dig som vill förstå själva kärnan i kvalitet, projektledning och produktutveckling. Hur bygger man en organisation som klarar av att utveckla och underhålla tekniska system?

 

Vill ni veta mer?

kontakta Ellnebo Konsult.

Copyright 2017. Ellnebo Konsult AB. All rights reserved.

Webbsidan producerad av Koboltart.se