Kvalitet | Verksamhetsutveckling | Säkerhet

Sagt om boken

"Margareta Ellenbos bok visar hur man kan förstå och arbeta med utveckling av komplexa tekniska produkter där man också ser till verksamhetsutveckling, kvalitet och säkerhet. Detta är ett angeläget och kvalitetshöjande nytänkande för alla som arbetar med utveckling av komplexa tekniska produkter."

 

Lena Kecklund, fil dr, VD MTO Säkerhet AB

”Tack för att du har skrivit boken! Jag har konkret ANVÄNT den i minst två uppdrag…. hittills”

 

Christina Anderberg Knowit Business Consulting AB

”Tack för att jag fått läsa din bok – jag har nytta av det varje dag!”

 

Maria Vestgöte, IPMA-assesor på B-, C- och D-nivå samt

VD för Vestgöte Projektutveckling AB.

”Jag har med glädje läst Margaretas bok. Den lyfter blicken och ser utveckling av tekniska system från ett verksamhetsperspektiv och för en helhet. Kan rekommenderas!”

 

Mats Boman, CEO Stockholmskonsulterna

Lite bakgrund till boken

 

För 15 år sedan när Margaretha Ellnebo arbetade som civilingenjör och projektledare upplevde hon att projekt som innehöll någon typ av utveckling ofta drabbades av förseningar och fördyringar. Ingenjören i henne vägrade ta det som en naturlag och allt sedan dess har hon ägnat sig åt att hitta svaret på frågan. Boken Leveransprecision är resultatet.

 

Boken vänder sig framför allt till dig som är chef, projektledare, verksamhetsutvecklare eller kvalitetsansvarig i en produktutvecklande verksamhet. Här får du verktygen du behöver för att utveckla och förvalta era verksamhetssystem på ett sätt som gör att ni når dina mål. Boken ger också en tydlig beskrivning av hur man stegvis tar sig från ”brandsläckarorganisationen” till en organisation med gemensamma och fungerande processer.

 

Det som skiljer denna bok från många andra inom samma område är att den ger handfasta råd för i vilken ordning olika processer bör införas. Unikt är också att boken beskriver verksamhetssystem ur ett livscykelperspektiv.

Författare

Margareta Ellnebo

Copyright 2017. Ellnebo Konsult AB. All rights reserved.

Webbsidan producerad av Koboltart.se