Kvalitet | Verksamhetsutveckling | Säkerhet

Vi har expertkunskap om hur ni säkrar era leveranser genom att bygga effektiva interna strukturer

Företaget

 

Ellnebo Konsult AB startade sin verksamhet under 2009 och erbjuder konsulttjänster inom kvalitet, verksamhetsutveckling och säkerhet. Innan dess har företagets grundare, Margareta Ellnebo, arbetat med dessa frågor sedan mitten av 1990-talet. Företaget vilar därmed på en gedigen kompetens och erfarenhet inom områdena kvalitet och verksamhetsutveckling. Ellnebo kompletterar företaget med ett väl inarbetat nätverk av samarbetspartners

med kompletterande tjänster.

 

Kundgrupper är produktutvecklande företag och andra tungt tekniska företag. En stor kundgrupp är också operatörer, infraförvaltare och utvecklingsföretag inom järnvägsbranschen.

 

Affärsidé

 

Ellnebo erbjuder expertkunskap till chefer och projektledare för att organisera sin verksamhet så att de kan leverera det som ska levereras / i tid / varje gång / och under kontrollerad arbetsbelastning.

 

Vision

 

Sverige ska öka sin konkurrenskraft jämfört med andra länder genom att företagens utveckling och administration går igenom en liknande effektivisering som industrin gjorde i början av 1900-talet.

 

Dessutom ska Ellnebo erbjuda tjänster som har påverkan på ett framtida väl fungerande järnvägssystem i Sverige och Europa.

 

Detta gör vi med hjälp av litteratur, föredrag, utbildningar och tjänster till hjälp för ledare i teknikintensiva företag.

 

Värderingar

 

Ellnebo Konsult bygger sin verksamhet på följande värdeord:

 

  • Genuinitet
  • Långsiktighet
  • Professionalism
  • Jämlikhet
  • Mod

 

Bok, föreläsningar och utbildningar

 

Boken Leveransprecision som ger stöd för ovanstående.

Du kan också boka ett föredrag eller en företagsanpassad utbildning inom Leveransprecision.

Copyright 2017. Ellnebo Konsult AB. All rights reserved.

Webbsidan producerad av Koboltart.se