Kvalitet | Verksamhetsutveckling | Säkerhet

Leveransprecision

när du vill få ut produkten i tid.

Kurser om hur man gör för att bygga en organisation som klarar av att utveckla och underhålla avancerade system.

Bakgrund

 

I flera EU-förordningar - som operatörer och infraförvaltare måste följa – är fokus på ”Ett systembaserat angreppssätt”. Men vad innebär det egentligen? På vilket sätt kan detta vara ett stöd för att uppnå leveransprecision? Och var ska man börja för att införa det?

 

Med struktur, ordning och reda, kan man uppnå långsiktig framgång och säkerhet inom järnvägen.

 

Sammanfattning

 

Leveransprecision är en kurs som ger dig verktyg att utveckla och förvalta dina tekniska system och din organisation på ett sätt som gör att du når dina mål. Till exempel ges svar på hur du får ihop projekt, systemförvaltning och produktutveckling. Du får även en tydlig beskrivning av hur man stegvis tar organisationen från ”brandsläckningsagerande” till att följa gemensamma och fungerande processer.

 

Specifikt för denna utbildning är att den inför synsättet att ett företag – en verksamhet – kan beskrivas i tre dimensioner:

 

Systemdimensionen - Organisationen är ett system

 

Tidsdimensionen - Systemet ska livscykelhanteras

 

Mognadsdimensionen - Organisationen kan vara på olika mognadsnivå

 

Kursens delar

 

•  Vad är ett system: Ett generellt förhållningssätt. En definition på system i olika sammanhang.

 

•  Järnvägssystem: Järnvägssystemets definition. Grunder och roller för teknisk systemutveckling.

 

•  Säkerhetsstyrningssystem: Definition och uppbyggnad. Förhållandet till järnvägssystem och verksamhetssystem.

 

•  Ordningens grunder: Kravspårning, konfigurationsstyrning, ändringshantering.

 

•  Mognadsnivå: I vilken ordning du inför ett systematiskt arbetssätt för att få en effektiv verksamhet.

 

•  Bortom kursen: Nöjda kunder och en hållbar organisation.

 

Kursmaterial

 

Presentationsmaterial

 

Boken ”Leveransprecision”, ISBN 978-91-637-2753-5

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig till dig som är chef, ledare, säkerhetsansvarig eller kvalitetsansvarig inom järnvägsbranschen.

 

Kursledare

 

Margareta Ellnebo

 

Margareta Ellnebo är civilingenjör sedan 25 år och är expert på verksamhetsutveckling i teknikintensiva organisationer. Hon är författare till boken ”Leveransprecision” och anlitas ofta som rådgivare vid införande av nya arbetssätt.

 

Kontakta Ellnebo Konsult för information om nästa kurstillfälle.

kurs i Systembaserat angreppssätt för leveransprecision

Fotograf: Lars Näslund

Copyright 2017. Ellnebo Konsult AB. All rights reserved.

Webbsidan producerad av Koboltart.se