Kvalitet | Verksamhetsutveckling | Säkerhet

JÄRNVÄG – SÄKERHET

TEKNIK – VERKSAMHETSUTVECKLING

Inom specialområdena kvalitet, verksamhetsutveckling och säkerhet hjälper Ellnebo chefer och projektledare att organisera verksamheten så att ni kan leverera och med rätt innehåll, leverera på utsatt tid, leverera varje gång och under kontrollerad arbetsbelastning.

Fotograf: Christofer Eriksson

Fotograf: Göran Bength

Tjänster inom Järnväg – Säkerhet:

 

 • Tolka Transportstyrelsens regelverk utifrån din egen organisations behov

 

 • Implementera EU:s "Common Safety Methods"

 

 • Assessments och trafiksäkerhetsrevisioner

 

 

 • Rådgivning vid verksamhetsplanering så att både kundönskemål, ägarkrav och myndighetskrav blir tillgodosedda

 

 • Stöd vid upprättandet av "den röda tråden": Samla data, analysera, sätta
 • säkerhetsmål, planera för att nå målen och följa upp

 

 • Ansökan om säkerhetsintyg och förnyelse av dessa

Tjänster inom Teknik – Verksamhetsutveckling:

 

 • Utveckling och införande av ledningssystem. Speciellt: utvecklingsmodell, projektprocess och produktplaneringsprocess

 

 • Utveckling och införande av stödprocesser. Speciellt: kravhantering, konfigurationsstyrning, ändringshantering och riskhantering

 

 • Förändringsledning

 

 • Revisioner och genomlysning av befintliga processer för att identifiera och säkra kritiska steg

 

 • Stöd vid verksamhetsplanering så att både kundönskemål, ägarkrav och myndighetskrav blir tillgodosedda

 

 • Workshops och utbildningar inom ovanstående områden

Hur arbetar Ellnebo?

 

Ellnebo utgår från en tre-stegsmodell som baserar sig på vedertagna standarder. De första steget är att skaffa sig kontroll över konfigurationsstyrningen (komponenter, system, dokument, filer), kravspårningen (kontraktskrav, tekniska krav och lagkrav) samt ändringshanteringen. Därefter stöttas projektledaren/chefen med planering och uppföljning. Vid behov dokumenteras därefter företagets processer så att alla i ditt företag arbetar på ensat sätt.

Ellnebos affärsmodell:

 

Leda – planering och effektivitet

Leva – struktur och långsiktighet

Leverera – kvalitetssäkring i alla led

 

Via inarbetade nätverk kan Ellnebo förse er med både teknisk kompetens, IT-kompetens och tillhörande utbildningar.

Copyright 2017. Ellnebo Konsult AB. All rights reserved.

Webbsidan producerad av Koboltart.se